Baptist Church Web Hosting

CALL NOW!(ID:44181)
+1-855-211-0932
Home{{vps_openvz_plans_short_title}}

{{vps_openvz_plans_short_title}}


Open Virtual 10 Open Virtual 9 Open Virtual 7 Open Virtual 8 Open Virtual 1 Open Virtual 3
{{max_price_plan_vps_openvz_note}}
{{plan_vps_openvz_note_1}}
{{plan_vps_openvz_note_2}}
{{plan_vps_openvz_note_3}}
{{min_price_plan_vps_openvz_note}}
{{plan_vps_openvz_note_4}}
5 CPU Cores 5 CPU Cores 4 CPU Cores 4 CPU Cores 1 CPU Core 2 CPU Cores
11 GB RAM 10 GB RAM 8 GB RAM 9 GB RAM 1 GB RAM 3 GB RAM
330 GB Storage 270 GB Storage 180 GB Storage 225 GB Storage 30 GB Storage 70 GB Storage
10 TB Data Transfer 9 TB Data Transfer 7 TB Data Transfer 8 TB Data Transfer 1 TB Data Transfer 3 TB Data Transfer
Managed Server Managed Server Managed Server Managed Server Non-managed Server Non-managed Server
$150.00 / month $150.00 / month $110.00 / month $120.00 / month $15.00 / month $45.00 / month
Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans Compare All Hosting Plans
           

{{vps_openvz_feature_listing_title_1}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_1}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_2}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_2}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_3}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_3}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_4}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_4}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_5}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_5}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_6}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_6}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_7}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_7}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_8}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_8}}


{{vps_openvz_feature_listing_title_9}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_9}}

{{vps_openvz_feature_listing_title_10}}

{{vps_openvz_feature_listing_content_10}}


OpenVZ VPS plan Open Virtual 10 Platform: Linux
CPU Cores: 5
RAM: 11 GB
Space: 330 GB
Bandwidth: 10 TB
Management: Managed
$150.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 9 Platform: Linux
CPU Cores: 5
RAM: 10 GB
Space: 270 GB
Bandwidth: 9 TB
Management: Managed
$150.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 7 Platform: Linux
CPU Cores: 4
RAM: 8 GB
Space: 180 GB
Bandwidth: 7 TB
Management: Managed
$110.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 8 Platform: Linux
CPU Cores: 4
RAM: 9 GB
Space: 225 GB
Bandwidth: 8 TB
Management: Managed
$120.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 1 Platform: Linux
CPU Cores: 1
RAM: 1 GB
Space: 30 GB
Bandwidth: 1 TB
Management: Non-managed
$15.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 3 Platform: Linux
CPU Cores: 2
RAM: 3 GB
Space: 70 GB
Bandwidth: 3 TB
Management: Non-managed
$45.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 5 Platform: Linux
CPU Cores: 3
RAM: 5 GB
Space: 110 GB
Bandwidth: 5 TB
Management: Managed
$70.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 4 Platform: Linux
CPU Cores: 2
RAM: 4 GB
Space: 90 GB
Bandwidth: 4 TB
Management: Managed
$60.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 6 Platform: Linux
CPU Cores: 3
RAM: 6 GB
Space: 135 GB
Bandwidth: 6 TB
Management: Managed
$80.00 /mo
OpenVZ VPS plan Open Virtual 2 Platform: Linux
CPU Cores: 1
RAM: 2 GB
Space: 50 GB
Bandwidth: 2 TB
Management: Non-managed
$28.00 /mo